LFN participated a policy workshop on ag...

Youth in agriculture conference

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກ...

Next

LFN participated a policy workshop on agriculture cooperatives in Champasack province

ເຄືອຂ່າຍຊາວກະຊິກອນລາວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊູມນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ສະຫະກອນແຂວງຈຳປາສັກ ວັນທີ 28 ກັນຍາ 2017 ທີ່ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານບົວສອນ ວົງສອງຄອນ, ຮອງເຈົ້າແຂວງແຂວງຈຳປາສັກ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກສະຫະກອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມໄດ້ທົບທວນຄວາມຄືບຫນ້າຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ສະເຫນີ 12 ຂໍ້ ເຊັ່ນ: ຂໍຫລຸດຜ່ອນພາສີອາກອນ ແລະ ຂໍຢືມເງີນດອກເບັ້ຍຕໍ່າ ເຊິ່ງຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າແມ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເພາະວ່າບໍ່ມີໃນກົດຫມາຍຮອງຮັບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ. ...
Go Top