ກອງປະຊູມປຶກສາຫາລືດ້ານການຮ່ວມມືກັບໂຄງການບໍລິການສົ່ງເສີມຮອບດ້ານ

ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວໄດ້ເຮັດກອງປະຊູມປຶກສາຫາລືດ້ານການຮ່ວມມືກັບໂຄງການບໍລິການສົ່ງເສີມຮອບດ້ານ ຫລຶ LURAS ທີ່ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ ໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2016 ໂດຍການເປັນປະທານໂດຍທ່ານສົມໄຊ ສີຊານົນ, ຮອງຫົວຫນ້າກົມສົ່ງເສິມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ. ໃນກອງປະຊູມດັ່ງກ່າວມີຄະນະບໍລິຫານເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວຄົບຄະນະ ພ້ອມທັງກອງເລຂາເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລືນຳ.

ທ່ານສົມໄຊ ສີໍຊານົນ ໄດ້ໃຫ້ທິດທາງໃນການຮ່ວມມື ໂດຍແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວກະສິກອນ ໂດຍໃຫ້ມີຈຸດສູມໃນການພັດທະນາບົນພື້ນຖານໃຫ້ມີຄວາມຫລາກຫລາຍໃນການຜະລິດ ແລະ ທຸລະກິດ ໂດຍໃຫ້ມີຄວາມສັດເຈນດ້ານບົດບາດຂອງເຄືອຂ່າຍ.

Lao Farmer Network had a partnership planning workshop with LURAS project on 11 November 2016 at Department of Agricultural Extension and Cooperatives. The meeting was chaired by Mr. Somxay Sisanonh, Deputy Director of DAEC. All members of LFN management committee and secretariat participated the meeting.

Mr. Somxay Sisanonh suggested that LURAS will support LFN in the area of FO strengthening. LURAS will continue to support that but with a clearer focus on development with a focus capacity building that will diversify LFN services with a strategic role that LFN could play.

img_5444 img_5446 img_5447