ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນແຂວງເຊກອງ

img_0406

ເພື່ອເປັນການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ, ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວ ໂດຍຮວມກັນກັບໂຄງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ໂພສະນາການ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງການຕະຫລາດຈື່ງໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການສ້າງເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນແຂວງເຊກອງຂື້ນໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ 2016 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາ ແຂວງເຊກອງ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງເຊກອງ. ກອງປະຊູມຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 57 ຄົນ (ຍີງ 11 ຄົນ) ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີຊາວກະສິກອນທັງຫມົດ 34 ຄົນ (ຍິງ 4 ຄົນ) ຈາກ 5 ເມືອງທົ່ວແຂວງ.

In order to strengthening and expand network of farmers in Laos, the Lao Farmer Network together with Southern Laos Food and Nutrition Security and Market Linkages Program (FNML) organized a meeting to discuss on importance of networking and ways forward on 11 October 2016 in Xekong province. 57 people participated the event (11 women) including 34 farmers (4 women) from 5 districts in the province.

img_0441 img_0446